common phrases useful phrases basic phrases

common vietnamese phrases | useful vietnamese phrases | basic vietnamese phrases

common useful vietnamese greeting phrases

Hello! --- chào
Good morning! --- chào buổi sáng
Good evening! --- chào buổi tối
Good night! --- Chúc ngủ ngon!
Hey,friend! --- Này!, Ê!
How are you? --- bạn có khỏe không?, khỏe chứ?( informal )
I'm fine,thanks! --- Cám ơn bạn tôi khỏe
And you? --- Bạn thì sao?
Thank you(very much)! --- Cám ơn ( rất nhiều )
You're welcome! --- Đừng ngại ( don't mind asking for my help )
Good bye! ---Tạm biệt
See you later! --- Gặp lại sau nhé

common useful vietnamese introduce phrases

Mr.../ Mrs.…/ Miss… --- Ông.../bà.../cô
Nice to meet you! --- Rất vui được gặp bạn.
You're very kind! --- Bạn thật tốt!
What's your name? --- Bạn tên gì?
My name is ... --- Tôi tên là...
Where are you from? --- Bạn từ đâu đến ( bạn quê ở đâu )?
I'm from (the U.S/ Vietnam). --- Tôi đến từ...
Where do you live? --- Bạn sống ở đâu?
I live in (the U.S/ Vietnam). --- Tôi sống ở....
How old are you? --- Bạn bao nhiêu tuổi?
I'm (twenty, thirty...) years old. --- Tôi 23 tuổi.
Do you speak (English/ Vietnamese)? --- Bạn có nói (tiếng Anh/ tiếng Việt) không?
I like Vietnamese. --- Tôi thích tiếng nước...
I have to go. --- Tôi phải đi đây.
I will be right back! --- Tôi sẽ quay lại ngay.

common useful vietnamese help phrases

Excuse me ...! (to ask for something) --- Xin lỗi cho hỏi?
Excuse me!( to pass by) --- Xin lỗi, làm ơn nhé!
Hold on please!(phone) --- Xin giữ máy!
One moment please! --- Làm ơn đợi một lát!
Can I help you? --- Tôi có thể giúp bạn điều gì?
Can you help me? --- Bạn giúp tôi đựơc không?
I'm lost. --- Tôi bị lạc
Come with me! --- Đi với tôi

common useful vietnamese wished phrases

Congratulations! --- Chúc mừng!
Good luck! --- Chúc may mắn
Happy birthday! --- Chúc mừng sinh nhật!
Merry Christmas! --- Chúc giáng sinh vui vẻ!
Happy new year! --- Chúc mừng năm mới!

common useful vietnamese general responses phrases

I Don't Know! --- Tôi không biết.
I Don't Understand! --- Tôi không hiểu.
I Have No Idea. --- Tôi chẳng có ý kiến gì cả.
Sorry (for a mistake) --- Xin lỗi!
I'm Sorry! (if you don't hear something) --- Xin lỗi, nhắc lại được không?
No Problem! --- Không sao.
Don't worry! --- Đừng lo!
I'm hungry/ thirsty. --- Tôi đói / khát
Give me this! --- Đưa cho tôi cái này!
Hurry up! --- Nhanh lên!
I love you! --- Tôi yêu bạn!
I feel sick. --- Tôi cảm thấy mệt.
I need a doctor. --- Tôi cần đến bác sĩ.
Can You Say It Again? --- Bạn có thể nhắc lại được không?
Can You Speak Slowly? --- Bạn có thể nói chậm lại không?
How Do You Say "Please" In Vietnamese? --- Bạn nói Please thế nào trong tiếng Việt?
Do you like it? --- Bạn thích nó chứ?
I really like it! --- Tôi thật sự thích nó.
What Is This? --- Cài này là gì?
How much is this? --- Cái này giá bao nhiêu?

common useful vietnamese time and number phrases

Today/ Now/Tomorrow/ Yesterday --- Hôm nay / bây giờ/Ngày mai / hôm qua
In The Morning/In The Evening/ At Night. --- Vào buổi sáng / tối/ ban đêm

What time is it? --- Mấy giờ rồi?
It's 10 o'clock. 07:30pm. --- 10 giờ. 7 giờ 30 phút chiều
One, Two, Three,Four, Five, Six,Seven, Eight, Nine, Ten --- Một, hai, ba,Bốn, năm, sáu,Bảy, tám, chín, mừơi

If you have better phrases about the common vietnamese phrases , and would like to share it , click the contact page to contact us, Thank you!

Top

home

learn vietnamese online

english phrases:

best wishes phrases
birthday phrases
catchy slogans phrases
condolence phrases
gangsta phrases
romantic phrases
love phrases
sympathy phrases

common vietnamese phrases | useful vietnamese phrases | basic vietnamese phrases

other languages:

arabic phrases
afrikaans phrases
bulgarian phrases
chinese phrases
cantonese phrases
czech phrases
danish phrases
dutch phrases
estonian phrases
finnish phrases
flemish phrases
french phrases
german phrases
greek phrases
hebrew phrases
icelandic phrases
indonesian phrases
irish phrases
italian phrases
japanese phrases
korean phrases
latin phrases
lithuanian phrases
malay phrases
maltese phrases
norwegian phrases
polish phrases
portuguese phrases
romanian phrases
Russian phrases
scottish phrases
serbian phrases
slovak phrases
spanish phrases
Swedish phrases
tamil phrases
thai phrases
turkish phrases
urdu phrases
vietnamese phrases
yiddish phrases
zulu phrases

©2013 all right reserved. common vietnamese phrases useful vietnamese phrases and basic vietnamese phrases .English to vietnamese,for travel and speak simple phrases easy and fun. privacy policy | contact us | free cell phone wallpapers | famous life mottos

common phrases | useful phrases | basic phrases | english phrases | love phrases | thanksgiving phrases | romantic phrases | funny phrases | pirates phrases | famous phrases | christmas phrases | popular phrases | greetings phrases | good phrases | cool perfect phrases | slang phrases | best wishes phrases | gangsta phrases | colloquial phrases | birthday phrases | catchy slogans phrases | famous life mottos | famous life mottos | sympathy phrases | condolence phrases |

Valid CSS!