common phrases useful phrases basic phrases

common slovak phrases | useful slovak phrases | basic slovak phrases

common useful slovak greeting phrases

Hello! --- Ahoj !
Good morning! --- Ahoj !
Good evening! --- Dobrý večer !
Good night! --- Dobrú noc !
Hey,friend! --- Hej ! Priateľu (Kámo) !
How are you? --- Ako sa máš ? (formal: Ako sa máte ?)
I'm fine,thanks! --- Mám sa dobré, ďakujem.
And you? --- A ty? (formal: A vy?)
Thank you(very much)! --- Ďakujem (veľmi pekne) !
You're welcome! --- Ne máš za čo ! ( formal: Ne máte za čo !)
Good bye! --- Dovidenia
See you later! --- Tak zatiaľ !

common useful slovak introduce phrases

Mr.../ Mrs.…/ Miss… --- Pán.../ Pani.../Slečna....
Nice to meet you! --- Teši ma!
You're very kind! --- Si (formal : ste) veľmi milý (milá feminine) !
What's your name? --- Ako sa voláš (formal : Ako sa voláte) ?
My name is ... --- Volám sa....
Where are you from? --- Odkiaľ si (formal : ste) ?
I'm from (the U.S/Slovakia). --- Pochádzam (z Ameriky, zo Slovenska).
Where do you live? --- Kde bývaš ?
I live in (the U.S/ Slovakia). --- Bývam (v Amerike, na Slovensku) ?
How old are you? --- Koľko máš rokov ?
I'm (twenty, thirty...) years old. --- Mám (dvadsať, tridsať...) rokov.
Do you speak (English/ slovak)? --- Hovoríš (formal : hovoríte) po (Anglicky/ Slovensky) ?
I like Slovak . --- Mám rád Slovenčinu.
I have to go. --- Musím isť.
I will be right back! --- Hneď (za chvílu) sa vrátim !

common useful slovak help phrases

Excuse me ...! (to ask for something) --- Prepáčte...!
Excuse me!( to pass by) --- Pardón!
Hold on please!(phone) --- Počkajte, prosím !
One moment please! --- Moment, prosím !
Can I help you? --- Môžem vám pomôcť ?
Can you help me? --- Môžeš (formal : môžete) mi pomôcť ?
I'm lost. --- Som stratený (feminine : Som stratená)
Come with me! --- Poď so mnou !

common useful slovak wished phrases

Congratulations! --- Gratulujem !
Good luck! --- Veľa šťastia !
Happy birthday! --- Všetko najlepšie k tvojim narodeninám !
Merry Christmas! --- Veselé Vianoce !
Happy new year! --- Šťastný nový rok!

common useful slovak general responses phrases

I Don't Know! --- Neviem !
I Don't Understand! --- Nerozumiem !
I Have No Idea. --- Neviem (o tom nič).
Sorry (for a mistake) --- Je mi ľuto.
I'm Sorry! (if you don't hear something) --- Prepačte !
No Problem! --- Žiadný problem.
Don't worry! --- Neznepokojuj sa (formal : neznepokojujte sa)
I'm hungry/ thirsty. --- Som hladný(á feminine)/ Som smädný(á feminine)
Give me this! --- Daj mi toto !
Hurry up! --- Rychlo !
I love you! --- Milujem ťa !
I feel sick. --- Cítim sa chorý (á feminine)
I need a doctor. --- Potrebujem isť k doktorovi.
Can You Say It Again? --- Môžeš (formal: môžete) to povedať ešte raz ?
Can You Speak Slowly? --- Môžeš (formal: môžete) hovoríť pomalšie ?
How Do You Say "Please" In Slovak ? --- Ako povieme "Please" po slovensky ?
Do you like it? --- To máš (formal: máte) rád (+a feminine) (formal: rádi)?
I really like it! --- To naozaj mám rád(+a feminine) !
What Is This? --- Čo to je ?
How much is this? --- Koľko to stojí ?

common useful slovak time and number phrases

Today/ Now/Tomorrow/ Yesterday --- Dnes/ Teraz/Zajtra/ Včera
In The Morning/In The Evening/ At Night. --- Ráno/ Večer/ V noci

What time is it? --- Koľko je hodín ?
It's 10 o'clock. 07:30pm. --- Je 10 hodín. Je pol ôsmej.
One, Two, Three,Four, Five, Six,Seven, Eight, Nine, Ten --- Jeden, dva, tri,štyri, päť, šesť,sedem, osem, deväť, desať

If you have better phrases about the common slovak phrases , and would like to share it , click the contact page to contact us, Thank you!

Top

home

learn slovak online

english phrases:

best wishes phrases
birthday phrases
catchy slogans phrases
condolence phrases
gangsta phrases
romantic phrases
love phrases
sympathy phrases

common slovak phrases | useful slovak phrases | basic slovak phrases

other languages:

arabic phrases
afrikaans phrases
bulgarian phrases
chinese phrases
cantonese phrases
czech phrases
danish phrases
dutch phrases
estonian phrases
finnish phrases
flemish phrases
french phrases
german phrases
greek phrases
hebrew phrases
icelandic phrases
indonesian phrases
irish phrases
italian phrases
japanese phrases
korean phrases
latin phrases
lithuanian phrases
malay phrases
maltese phrases
norwegian phrases
polish phrases
portuguese phrases
romanian phrases
Russian phrases
scottish phrases
serbian phrases
slovak phrases
spanish phrases
Swedish phrases
tamil phrases
thai phrases
turkish phrases
urdu phrases
vietnamese phrases
yiddish phrases
zulu phrases

©2013 all right reserved. common slovak phrases useful slovak phrases and basic slovak phrases .English to slovak,for travel and speak simple phrases easy and fun. privacy policy | contact us | free cell phone wallpapers | famous life mottos

common phrases | useful phrases | basic phrases | english phrases | love phrases | thanksgiving phrases | romantic phrases | funny phrases | pirates phrases | famous phrases | christmas phrases | popular phrases | greetings phrases | good phrases | cool perfect phrases | slang phrases | best wishes phrases | gangsta phrases | colloquial phrases | birthday phrases | catchy slogans phrases | sympathy phrases | condolence phrases |

Valid CSS!