common phrases useful phrases basic phrases

common irish phrases | useful irish phrases | basic irish phrases

common useful irish greeting phrases

Hello! --- Hóigh!
Good morning! --- Dia duit ar maidin!
Good evening! --- Tráthnóna maith duit!
Good night! --- Oíche mhaith duit!
Hey,friend! --- Hóigh! Cara!
How are you? --- Cad é mar atá tú? / Conas atá tú?
I'm fine,thanks! --- Tá mé go maith, go raibh maith agat!
And you? --- Agus tú féin?
Thank you(very much)! --- Go raibh (míle) maith agat!
You're welcome! --- Níl a bhuiochas ort!
Good bye! --- Slán! / Slán agat!
See you later! --- Feicfidh mé roimh i bhfad thú!

common useful irish introduce phrases

Mr.../ Mrs.…/ Miss… --- An tUasal ... / Bean ... / Iníon ...
Nice to meet you! --- Go mbeannaí Dia duit!
You're very kind! --- Tá tú an-chaoin!
What's your name? --- Cad is aimn duit?
My name is ... --- Is mise ...
Where are you from? --- Cárb as duit?
I'm from (the U.S/Ireland ). --- Is as (na Stáit Aontaithe / Éirinn) mé.
Where do you live? --- Cá bhfuil tú i do chónaí?
I live in (the U.S/ Ireland ). --- Tá mé i mo chónaí (sna Stáit Aontaithe / in Éirinn).
How old are you? --- Cén aois atá agat? / Ca haois thú?
I'm (twenty, thirty...) years old. --- Tá mé (fiche, tríocha ...) mbliana d'aois.
Do you speak (English/ Irish)? --- An bhfuil (Béarla / Gaeilge) agat?
I like Irish. --- Is maith liom Gaeilge.
I have to go. --- Ba chóir dom dul.
I will be right back! --- Beidh mé ar ais láithreach.

common useful irish help phrases

Excuse me ...! (to ask for something) --- Gabhaim pardún agat!
Excuse me!( to pass by) --- Gabh mo leithscéal!
Hold on please!(phone) --- Fan go fóill!
One moment please! --- Fan bomaite!
Can I help you? --- An bhféadaim cuidiú a thabhairt duit?
Can you help me? --- An bhféadann tú cuidiú a thabhairt dom?
I'm lost. --- Tá mé caillte.
Come with me! --- Tar agam!

common useful irish wished phrases

Congratulations! --- Go maire tú!
Good luck! --- Ádh mór ort!
Happy birthday! --- Breithlá shona duit!
Merry Christmas! --- Nollaig Shona!
Happy new year! --- Athbhliain shona duit!

common useful irish general responses phrases

I Don't Know! --- Níl a fhios agam!
I Don't Understand! --- Ní thuigim!
I Have No Idea. --- Níl barúil agam.
Sorry (for a mistake) --- Gabh mo leithscéal!
I'm Sorry! (if you don't hear something) --- Gabh mo leithscéal?
No Problem! --- Fadhb ar bith!
Don't worry! --- Ná bí buartha!
I'm hungry/ thirsty. --- Tá ocras / tart orm.
Give me this! --- Tabhair seo dom!
Hurry up! --- Brostaigh ort! / Déan deifir!
I love you! --- Tá mé i ngrá leat!
I feel sick. --- Tá masmas orm!
I need a doctor. --- Tá dochtúir uaim.
Can You Say It Again? --- Abair sin arís?
Can You Speak Slowly? --- An bhféadann tú labhair go mall?
How Do You Say "Please" In Irish? --- Conas a deir tú "..." i nGaeilge?
Do you like it? --- An mhaith leat é?
I really like it! --- Is maith liom go fírinneach é!
What Is This? --- Cad é seo?
How much is this? --- Cá mhéad atá air?

common useful irish time and number phrases

Today/ Now/Tomorrow/ Yesterday --- Inniu / anois/Amárach / inné
In The Morning/In The Evening/ At Night. --- Ar maidin / tráthnóna / san oíche.

What time is it? --- Cén t-am é?
It's 10 o'clock. 07:30pm. --- Tá sé a deich a chlog. / Tá sé leath tar éis seacht tráthnóna.
One, Two, Three,Four, Five, Six,Seven, Eight, Nine, Ten --- aon, dó, trí,ceathair, cúig, sé,seacht, ocht, naoi, deich

If you have better phrases about the common irish phrases , and would like to share it , click the contact page to contact us, Thank you!

Top

home

learn irish online

english phrases:

best wishes phrases
birthday phrases
catchy slogans phrases
condolence phrases
gangsta phrases
romantic phrases
love phrases
sympathy phrases

common irish phrases | useful irish phrases | basic irish phrases

other languages:

arabic phrases
afrikaans phrases
bulgarian phrases
chinese phrases
cantonese phrases
czech phrases
danish phrases
dutch phrases
estonian phrases
finnish phrases
flemish phrases
french phrases
german phrases
greek phrases
hebrew phrases
icelandic phrases
indonesian phrases
irish phrases
italian phrases
japanese phrases
korean phrases
latin phrases
lithuanian phrases
malay phrases
maltese phrases
norwegian phrases
polish phrases
portuguese phrases
romanian phrases
Russian phrases
scottish phrases
serbian phrases
slovak phrases
spanish phrases
Swedish phrases
tamil phrases
thai phrases
turkish phrases
urdu phrases
vietnamese phrases
yiddish phrases
zulu phrases

©2013 all right reserved. common irish phrases useful irish phrases and basic irish phrases .English to irish,for travel and speak simple phrases easy and fun. privacy policy | contact us | free cell phone wallpapers | famous life mottos

common phrases | useful phrases | basic phrases | english phrases | love phrases | thanksgiving phrases | romantic phrases | funny phrases | pirates phrases | famous phrases | christmas phrases | popular phrases | greetings phrases | good phrases | cool perfect phrases | slang phrases | best wishes phrases | gangsta phrases | colloquial phrases | birthday phrases | catchy slogans phrases | sympathy phrases | condolence phrases |

Valid CSS!