common phrases useful phrases basic phrases

common czech phrases | useful czech phrases | basic czech phrases

<p class="phrasestitle">common useful czech greeting phrases</p>
Hello! --- Ahoj.<br />
Good morning! --- Dobré ráno.<br />
Good evening! --- Dobrý večer.<br />
Good night! --- Dobrou noc!<br />
Hey,friend! --- Ahoj kámo! (very informal)<br />
How are you? --- Jak se máš? (sing.) Jak se máte? (pl.)<br />
I'm fine,thanks! --- Mám se dobře, děkuji. (sing.) Máme se dobře, děkujeme. (pl.)<br />
And you? --- A ty? (sing.) A vy? (pl.)<br />
Thank you(very much)! --- Děkuji (pěkně).<br />
You're welcome! --- Není zač. / Rádo se stalo.<br />
Good bye! --- Na shledanou!<br />
See you later! --- Na viděnou!
<p class="phrasestitle">common useful czech introduce phrases</p>
Mr.../ Mrs.&hellip;/ Miss&hellip; ---  Pán / paní / slečna<br />
Nice to meet you! --- Těší mne.<br />
You're very kind! --- Jsi (sing.) / jste (pl.) velmi laskavý (m) / laskavá (f).<br />
What's your name? --- Jak se jmenuješ (sing.) / jmenujete (pl.)?<br />
My name is ... --- Jmenuji se…<br />
Where are you from? --- Odkud jsi (sing.) / jste (pl.)?<br />
I'm from (the U.S/ the Czech Republic). --- Jsem z USA / České republiky.<br />
Where do you live? --- Kde žiješ (sing.) / žijete (pl.)?<br />
I live in (the U.S/  the Czech Republic). --- Žiji v USA / v České republice.<br />
How old are you? --- Kolik let ti (sing.) / vám (pl.) je?<br />
I'm (twenty, thirty...) years old. --- Je mi dvacet / třicet let.<br />
Do you speak (English/ Czech)? --- Mluvíš (sing.) / mluvíte (pl.) anglicky / česky?<br />
I like Czech. --- Líbí se mi čeština.<br />
I have to go. --- Musím jít.<br />
I will be right back! --- Hned se vrátím.
<p class="phrasestitle">common useful czech help phrases</p>
Excuse me ...! (to ask for something) --- Promiňte, ……<br />
Excuse me!( to pass by) ---  Dovolíte?<br />
Hold on please!(phone) --- Počkejte, prosím.<br />
One moment please! --- Okamžik, prosím.<br />
Can I help you? --- Mohu ti (sing.) / vám (pl.) pomoci?<br />
Can you help me? --- Můžeš (sing.) / můžete (pl.) mi pomoci?<br />
I'm lost. --- Ztratil / ztratila jsem se (m/f).<br />
Come with me! --- Pojď (sing.) / pojďte (pl.) se mnou!
<p class="phrasestitle">common useful czech wished phrases</p>
Congratulations! --- Blahopřeji.<br />
Good luck! --- Hodně štěstí.<br />
Happy birthday! --- Všechno nejlepší k narozeninám.<br />
Merry Christmas! --- Veselé vánoce.<br />
Happy new year! --- Hodně štěstí do nového roku.
<p class="phrasestitle">common useful czech general responses phrases</p>
I Don't Know! --- Nevím.<br />
I Don't Understand! --- Nerozumím.<br />
I Have No Idea. --- Nemám tušení.<br />
Sorry (for a mistake) --- Promiňt<br />
I'm Sorry! (if you don't hear something) --- Promiňte?<br />
No Problem! --- Nic se nestalo.<br />
Don't worry! --- Nedělej (sing.) / nedělejte (pl.) si starosti.<br />
I'm hungry/ thirsty. --- Mám hlad / mám žízeň.<br />
Give me this! --- Dej mi to (sing.) / Dejte mi to (pl.)<br />
Hurry up! --- Pospěš si (sing.) / Pospěšte si (pl.) <br />
I love you! --- Miluji tě.<br />
I feel sick. --- Je mi špatně.<br />
I need a doctor. ---       Potřebuji lékaře.<br />
Can You Say It Again? --- Můžeš (sing.) / můžete (pl.) to zopakovat?<br />
Can You Speak Slowly? --- Můžeš (sing.) / můžete mluvit pomaleji?<br />
How Do You Say &quot;Please&quot; In Czech? --- Jak se česky řekne “please”?<br />
Do you like it? --- Líbí se ti (sing.) / vám (to)?<br />
I really like it! --- Opravdu se mi to líbí.<br />
What Is This? --- Co to je?<br />
How much is this? --- Kolik to stojí?
<p class="phrasestitle">common useful czech time and number phrases</p>
<p>Today/ Now/Tomorrow/ Yesterday --- Dnes /nyní/Zítra /včera<br />
In The Morning/In The Evening/ At Night. --- Ráno / večer / v noci.</p>
<p>What time is it? --- Kolik je hodin?<br />
It's 10 o'clock. 07:30pm. --- Je 10 hodin. Je 19.30 / půl osmé večer.<br />
One, Two, Three,Four, Five, Six,Seven, Eight, Nine, Ten --- Jeden/jedna/jedno, dva/dvě/dva (m/f/n), tři, Čtyři, pět, šest , Sedm, osm, devět, deset<br />
</p>

If you have better phrases about the common czech phrases , and would like to share it , click the contact page to contact us, Thank you!

Top

home

learn czech online

english phrases:

best wishes phrases
birthday phrases
catchy slogans phrases
condolence phrases
gangsta phrases
romantic phrases
love phrases
sympathy phrases

common czech phrases | useful czech phrases | basic czech phrases

other languages:

arabic phrases
afrikaans phrases
bulgarian phrases
chinese phrases
cantonese phrases
czech phrases
danish phrases
dutch phrases
estonian phrases
finnish phrases
flemish phrases
french phrases
german phrases
greek phrases
hebrew phrases
icelandic phrases
indonesian phrases
irish phrases
italian phrases
japanese phrases
korean phrases
latin phrases
lithuanian phrases
malay phrases
maltese phrases
norwegian phrases
polish phrases
portuguese phrases
romanian phrases
Russian phrases
scottish phrases
serbian phrases
slovak phrases
spanish phrases
Swedish phrases
tamil phrases
thai phrases
turkish phrases
urdu phrases
vietnamese phrases
yiddish phrases
zulu phrases

©2013 all right reserved. common czech phrases useful czech phrases and basic czech phrases .English to czech,for travel and speak simple phrases easy and fun. privacy policy | contact us | free cell phone wallpapers | famous life mottos

common phrases | useful phrases | basic phrases | english phrases | love phrases | thanksgiving phrases | romantic phrases | funny phrases | pirates phrases | famous phrases | christmas phrases | popular phrases | greetings phrases | good phrases | cool perfect phrases | slang phrases | best wishes phrases | gangsta phrases | colloquial phrases | birthday phrases | catchy slogans phrases | sympathy phrases | condolence phrases |

Valid CSS!