common phrases useful phrases basic phrases

common afrikaans phrases | useful afrikaans phrases | basic afrikaans phrases

common useful afrikaans greeting phrases

Hello! --- Haai! / Hallo!
Good morning! --- Goeiemôre!
Good evening! --- Goeienaand!
Good night! --- Goeienag!
Hey,friend! --- Haai! Vriend!
How are you? --- Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met u? (polite
I'm fine,thanks! --- Goed, dankie!
And you? --- En jou? En u? (polite
Thank you(very much)! --- Dankie!
You're welcome! --- Nie te dankie!
Good bye! --- Totsiens!
See you later! --- Totsiens!

common useful afrikaans introduce phrases

Mr.../ Mrs.…/ Miss… --- Mnr. ... / Mev. ... / Mej. ...
Nice to meet you! --- Bly te kenne!
You're very kind! --- Jy is baie vriendlik!
What's your name? --- Wat is jou naam? Wat is u naam? (politez
My name is ... --- My naam is ...
Where are you from? --- Waarvandaan kom jy? Waarvandaan kom u? (polite)
I'm from (the U.S/ South Africa). --- Ek kom van die (VSA / Suid-Afrika) af.
Where do you live? --- Waar woon jy? Waar woon u? (polite)
I live in (the U.S/ South Africa). --- Ek woon in (die VSA / Suid-Afrika)
How old are you? --- Hoe oud is jy? Hoe oud is u? (polite)
I'm (twenty, thirty...) years old. --- Ek is (twintig, dertig ...) jaar oud.
Do you speak (English/ Afrikaans)? --- Praat jy (Engels / Afrikaans)? Praat u (Engels / Afrikaans)? (polite)
I like Afrikaans. --- Ek hou van Afrikaans.
I have to go. --- Ek moet gaan.
I will be right back! --- Ek sal dadelik terug wees.

common useful afrikaans help phrases

Excuse me ...! (to ask for something) --- Verskoon my!
Excuse me!( to pass by) --- Ekskuus!
Hold on please!(phone) --- Hou aan asseblief! / Bly aan asseblief!
One moment please! --- 'n Oomblik asseblief!
Can I help you? --- Kan ek jou help? Kan ek u help? (polite)
Can you help me? --- Kan jy my help? Kan u my help? (polite)
I'm lost. --- Ek is verlore.
Come with me! --- Kom saam met my!

common useful afrikaans wished phrases

Congratulations! --- Gelukwensing!
Good luck! --- Geluk!
Happy birthday! --- Gelukkige Verjaarsdag!
Merry Christmas! --- Geseënde Kersfees!
Happy new year! --- Gelukkige Nuwe Jaar!

common useful afrikaans general responses phrases

I Don't Know! --- Ek weet nie dit nie!
I Don't Understand! --- Ek begryp nie dit nie!
I Have No Idea. --- Ek het keen idee.
Sorry (for a mistake) --- Jammer!
I'm Sorry! (if you don't hear something) --- Verskoon my!
No Problem! --- Geen probleem!
Don't worry! --- Toe maar! Moenie jou kwel nie! Moenie u kwel nie! (polite)
I'm hungry/ thirsty. --- Ek het honger / dors.
Give me this! --- Gee my dit!
Hurry up! --- Maak gou!
I love you! --- Ek het jou lief! / Ek is lief vir jou! Ek het u lief! / Ek is lief vir u! (polite)
I feel sick. --- Ek voel naar.
I need a doctor. --- Ek het 'n dokter nodig.
Can You Say It Again? --- Kan jy dit weer sê? Kan u dit weer sê? (polite)
Can You Speak Slowly? --- Kan jy langsaam praat? Kan u langsaam praat? (polite)
How Do You Say "Please" In Afrikaans? --- Hoe sê jy "Please" in Afrikaans? Hoe sê u "Please" in Afrikaans? (polite)
Do you like it? --- Hou jy daarvan?
I really like it! --- Ek hou werklik daarvan.
What Is This? --- Wat is dit?
How much is this? --- Hoeveel kos dit?

common useful afrikaans time and number phrases

Today/ Now/Tomorrow/ Yesterday --- Vandag / nou / Môre / gister
In The Morning/In The Evening/ At Night. --- In die môre / aand / snags.

What time is it? --- Hoe laat is dit?
It's 10 o'clock. 07:30pm. --- Dis tienuur. Dis half ag in die namiddag.
One, Two, Three,Four, Five, Six,Seven, Eight, Nine, Ten --- een, twee, drie,vier, vyf, ses,sewe, ag, nege, tien

If you have better phrases about the common afrikaans phrases , and would like to share it , click the contact page to contact us, Thank you!

Top

home

learn afrikaans online

english phrases:

best wishes phrases
birthday phrases
catchy slogans phrases
condolence phrases
gangsta phrases
romantic phrases
love phrases
sympathy phrases

common afrikaans phrases | useful afrikaans phrases | basic afrikaans phrases

other languages:

arabic phrases
afrikaans phrases
bulgarian phrases
chinese phrases
cantonese phrases
czech phrases
danish phrases
dutch phrases
estonian phrases
finnish phrases
flemish phrases
french phrases
german phrases
greek phrases
hebrew phrases
icelandic phrases
indonesian phrases
irish phrases
italian phrases
japanese phrases
korean phrases
latin phrases
lithuanian phrases
malay phrases
maltese phrases
norwegian phrases
polish phrases
portuguese phrases
romanian phrases
Russian phrases
scottish phrases
serbian phrases
slovak phrases
spanish phrases
Swedish phrases
tamil phrases
thai phrases
turkish phrases
urdu phrases
vietnamese phrases
yiddish phrases
zulu phrases

©2013 all right reserved. common afrikaans phrases useful afrikaans phrases and basic afrikaans phrases .English to afrikaans,for travel and speak simple phrases easy and fun. privacy policy | contact us | free cell phone wallpapers | famous life mottos

common phrases | useful phrases | basic phrases | english phrases | love phrases | thanksgiving phrases | romantic phrases | funny phrases | pirates phrases | famous phrases | christmas phrases | popular phrases | greetings phrases | good phrases | cool perfect phrases | slang phrases | best wishes phrases | gangsta phrases | colloquial phrases | birthday phrases | catchy slogans phrases | sympathy phrases | condolence phrases |

Valid CSS!